Geschiedenis PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 21 November 2011 17:18

Geschiedenis Beatrix

De oprichting

Op 31 Januari 1941 werd in café "de Fuik" te Opperdoes een gymnastiekvereniging opgericht met een ledenaantal van 86.

Dit staat te lezen op het eerste blad van het eerste notulenboek van een gymnastiekvereniging. Bestuursleden werden gekozen en een directeur, de heer J. van de Plas. Hij kreeg, zo lezen we in de notulen van de volgende vergadering die gehouden werd op 11 februari, ƒ 2,50 per week aan vergoeding, waarmee deze man genoegen neemt tot 4 juli. Dan lezen we in de notulen dat meneer Van de Plas heeft uitgerekend dat hij ƒ 0,35 per uur ontvangt en dat hij dat wat matig vindt! Verder wordt er een anoniem humoristisch schrijven voorgelezen, betreffende de naam van de vereniging.

In deze vergadering werden tevens de bestuursfuncties verdeeld: voorzitter J. Mantel, secretaresse C. Hamer en de taak van penningmeester zal H. van der Sluis op zich nemen. Verder maken K. Groenveld en mevrouw van de Plas-Rührniem deel uit van het bestuur.

Het mooie handschrift van mejuffrouw C. Hamer noteert op 24 februari alweer een vergadering, de vereniging moet immers nog een naam hebben.

In dit verband staat er geschreven: "Besloten wordt in verband met de tijdsomstandigheden nog geen vaste naam aan de vereniging te geven. Reeds gedrukte donateurskaarten worden voor de toekomst bewaard." Verder lezen we de raadselachtige zin: "Bij loting schoenenverkoop bij Brilman."

Het voert te ver om gym-tijden en contributievraagstukken en dergelijke hier op te schrijven maar wat er op 25 augustus 1941 staat genoteerd, wil ik U niet onthouden: "De vereniging zal tijdelijk de naam van Brünhilde dragen." Kort en bondig staat dat daar tussen verschillende andere mededelingen in.

Het laatste verslag van mejuffrouw Hamer is geschreven op 24 mei 1944.

Daarna zijn er alleen korte berichten geschreven als: "geen verslagen van secr." en in 1946 "enige malen bijeen geweest". Dan staat er: "1946 een slecht jaar voor de vereniging door huwelijk van diversen en militaire dienst heeren." Ook lees ik dat er tijdens een vergadering ten huize van de heer Van der Sluis op 25 mei 1944 getrakteerd werd op koffie met een punt en bij de heer Jb. Mantel werd het bestuur op 26 juni 1944 vergast op een heerlijk trosje druiven.

Eigenlijk ben ik op zoek naar het tijdstip waarop de gymnastiekvereniging de naam Beatrix kreeg, maar gezien de voorgedrukte donateurskaarten die nog even in de kast werden gelegd, is het aannemelijk dat de vereniging deze naam van af de oprichting droeg.

Boven een Overzicht of jaarverslag 1947-1948 opgemaakt door de heer P. Meurs staat opeens heel fier: Gymnastiekvereniging – Beatrix – Opperdoes. Verder wordt er aan de naam geen aandacht meer besteed, maar op het schutblad staat nog steeds Notulen van de Chr. Gymn.ver. Brünhilde, Opperdoes.

Bron Historisch Opperdoes

Last Updated on Wednesday, 26 June 2013 09:58